Tietomassa
Virtaviivaista toimintasi
Tietomassa toimittaa tietojärjestelmiä yrityksille ja julkishallinnolle
Design
Suunnittelu

Käyttötapaukset ohjavat toiminnallista ja teknistä suunnittelua.

Execution
Toteutus

Jatkuva integraatio ja parantaminen ovat täytäntöönpanon ytimessä.

Testing
Testaus

Laatu rakentuu toteutusvaiheessa ja testaus on laadunvarmistusta.

Feedback
Palaute

Palautetoiminto on sisäänrakennettu tuotteisiin.

Domain Circle

Toimialaosaaminen. At your service.

Tietomassa Oy toimittaa tietojärjestelmiä yli 20 vuoden kokemuksella laadunvarmistukseen, laadunosoitukseen, sijoittaja-, asiakas- ja viranomaisviestintään. Toimialojamme ovat yhdyskuntatekniikka, kaivosteollisuus, elintarvikeala ja biotalous.

Huoleton huominen. Separation of concerns.

MVVM-arkkitehtuurissa käyttöliittymä, tietovarastot ja toiminnallisuus ovat omia osakokonaisuuksia. Mitä vähemmän keskinäisiä riippuvuuksia, sitä vaivattomampaa kehittää ja ylläpitää.

Separation of Concerns
Android

Android Jetpack. Build high quality, robust apps.

Google on uusinut Android-sovelluskehityksen. Android-sovelluskehitys on nyt nopeaa ja vaivatonta.

Tiepeili. Mirror the work from road to customer.

Tiepeili peilaa tiestötiedot pilveen. Suunnittele, tallenna, analysoi ja raportoi tiestötietoja.

tiepeili.fi
Food Platform

Oliopolis Platform Tech. Enabling versatile collaboration platforms.

Alustateknologian perussovellusrakenne. Yksin tai yhdessä nopeammin ja vahvemmin.

Contact us

Ensisijaiset työkielet ovat suomi ja englanti. Asiat hoituvat myös ruotsiksi, ranskaksi ja venäjäksi.

Matkapuhelin +358 400 58 74 75

Lähetä sähköpostia Pertti Massa

QR Contact